Jeolojide Harita ve Arazi Teknikleri

31 Ağustos 2018

3 nokta probleminin çözümü

Elimizde harita üzerinde 3 tane noktanın yükseklik değerleri var diyelim.

sadece bu 3 nokta bilgisini kullanarak bu noktaların bulunduğu tabakanın eğim yönünü ve eğim miktarını bulabiliriz. şöyle ki:

 1. üç nokta birleştirilir ve bir üçgen oluşturulur.
 2. bu üçgenin kenarları eşit uzaklıklara bölünür.
 3. kenarlar üzerinde eşit yüksekliklere gelen noktalar birleştirilir. paralel doğrular çizilir.
 4. eşit yükseklikler arası kaç metre ise yapı kontur aralığımız odur.
 5. haritanın ölçeğini kullanarak 2 tane paralel doğru arasındaki uzaklık ölçülür. İşte ölçülen bu değer kontur ara uzaklığıdır.
 6. yükseklik değerlerine göre üçgen üzerine su dökersek su hangi tarafa doğru akacağı hayal edilir.
 7. üçgenin en yüksek noktasından (suyun akışına göre) karşı kenarı tam ortalayan bir doğru çizilir. İşte bu doğru tabakamızın doğrultusudur.
 8. eğim miktarı = arctan(yapı kontur aralığımız/kontur ara uzaklığı) dır.

3 nokta probleminin çözümüne örnek. dikkat burada ölçek verilmemiş.Yani eğim değeri ölçek olmadan bulunamaz.

Kıvrımlar

 • Antiklinal yapıların merkezinde yaşlı kanatlarında genç birimler vardır.
 • Senklinal yapıların merkezinde genç kanatlarında yaşlı birimler vardır
 • kıvrım kanatları arasındaki açı
 • 180-120  geniş kıvrım
 • 120- 70 açık kıvrım
 • 70- 30 dar kıvrım
 • 30- 0 sıkışık kıvrım
 • 0 izoklinal kıvrım
 • negatif açı mantar biçiminde kıvrım.
 • kano, balık sırtı ve çekecek biçimindeki kıvrımlara periklinal kıvrım
 • kanatlar düz, kıvrım köşeli ise çevron ve akordiyon tipli kıvrım denir.

Faylar

 • stratigrafik ayrılma faylanma ile yer değiştiren ve birbirine paralel duran iki düzlem arasındaki en kısa mesafedir. Ayrıca abu mesafe düşey ayrılma ile tabakanın eğiminin çarpımına eşittir.
 • fay düzlemi üzerinde net atım^2 = doğrultu atımının^2 + eğim atımınım^2 dir. 
 • fay düzlemi ile tabaka düzleminin eğim yönleri aynı ise doğrultu fayı aynı ise doğrultu fayı,
 • fay düzleminin doğrultusu ile  tabaka düzleminin eğim yönü aynı ise eğim fayı,
 • fay düzlemi ile tabaka düzleminin eğim yönleri açılı ise verev fay,
 •  fay düzlemi ile tabaka düzleminin eğim yönleri ve doğrultuları aynı ise tabakalanma fayı denir.

Diskordanslar

 • düzlemin altındaki kayalar düzleme paralel ise paralel unconformity,
 • açısız diskordans varsa disconformity,
 • eğer diskordans düzleminin altındaki kayalar kıvrımlanmış ise diskordans düzlemi ile aralarında açı bulunacağından bu tip diskordanslara angular uncorformity denir.
 • çökelme döneminde mağmatik veya metamorfik kayalar varsa konkordansızlık nonconformity oluşur.
Ata Mah.Lizbon Cad.No:149 Öveçler- Çankaya/ANKARA
Teklif Al

Teklif Formu