Türkiye'nin sınırlarını yeniden belirleniyor.

31 Ağustos 2018

Yeni dönemde 81 ilde 16 bin köyün sınırı yeniden çizilecek. Düşmanlıklara, cinayetlere sebep olan arazi ihtilafları bitecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki bütün il, ilçe ve köylerin sınırlarını baştan belirliyor. Cumhuriyet döneminde o yöredeki dere, göl, yol gibi coğrafi unsurlara göre belirlenmiş sınırlar zamanla geçerliliğini yitirirken, yeni belirlenecek hudutlarla tüm siyasi haritalar çöpe gidecek. Bu haritalarla, vali, kaymakam ve muhtarların sorumluluk alanları da baştan belirlenecek. Arazi kavgalarına son verecek çalışmayla Ağrı Dağı ve Van Gölü için yaşanan hangi ile ait tartışmaları da son bulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin siyasi haritasını değiştirecek bir çalışma başlattı. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1924 yılında il, ilçe ve köy sınırları arazi şekillerine, akarsu yataklarına, göl ve o zaman kullanılmakta olan yollara göre çizildi. Ancak zamanla kuruyan akarsu yatakları, ekilen göller, kullanılmayan yollar nedeniyle sınırlar bir çok yerde tartışmalı hale geldi.

Bunun üzerine çalışma başlatan bakanlık, 81 il, 953 ilçe ve 34 bin köyün sınırlarını baştan çizecek. AB müktesebatı gereği ülkedeki sınırların dijital olarak yayınlanması gerektiğinden, bu çalışmayla AB'ye uyum da sağlanacak. İdari sınırlar baştan çizildiğinde, Türkiye'deki bütün siyasi haritalar da çöpe atılacak.

Gül onaylayacak

Çalışma sonucunda baştan belirlenecek sınırlar, önce o ilin il idare kurulunun onayından geçecek. Daha sonra bu sınırlar İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gelecek. İçişleri Bakanı'nın onayının ardından da Türkiye'nin yeni idari sınırları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak. Gül'ün onayıyla da yeni siyasi sınırlar kesinleşecek.

Köylülerin arazi kavgası bitecek

Bu çalışma ile pek çok köyün arasında kan davalarına varan sorunlar yaratan arazi kavgaları da çözülecek. Köyler arasında sorun yaratan meralar, otlaklar, ormanlar ve derelerin hangi köye ait olduğu netleşecek. Bu kapsamda, o bölgedeki ormanın haklarından yararlanan köy de değişecek. Bu nedenle çalışma milyonlarca köylüyü yakından ilgilendiriyor. Özellikle Karadeniz'de yaşanan hangi yaylanın hangi köye ait olduğu gerilimleri de bitecek.

Asayiş olayları ortada kalıyordu

İlçelerin sınırlarının baştan çizilmesiyle de kaymakamların sorumluluk alanları değişecek. Şu anda muğlak olan sınırlar nedeniyle pek çok adli vaka ortada kalıyordu. Hangi ilin sınırlarında yaşandığı belli olmayan asayiş olaylarına, hangi emniyet biriminin bakacağı bilinmiyordu.

Van Gölü kimin, Ağrı Dağı kimin tartışması bitecek

Bu çalışma kapsamında il sınırlarında da değişiklikler olacak. Valiler hangi bölgelerden sorumlu olduklarını net olarak görecek. Bu kapsamda Ağrı Dağı ve Van Gölü için yaşanan 'hangi ile ait' tartışmaları da son bulacak. Van Gölü'nün ortasından geçen il sınır çizgileri de baştan çizilecek. Ağrı Dağı'nın eteklerinin kullanım sorunu da çözülecek. Söz konusu çalışma yatırım kararlarını bile etkileyecek. Bir ile yatırım yapmayı planlayan şirket, sınırdaki karmaşa nedeniyle daha az teşvikten yararlanmak zorunda kalabiliyor.

Konuya yönelik olarak bilgi veren yetkililer, bu çalışmanın, A'dan Z'ye bütün idari ve hiyerarşik sistemin başlangıç noktası olacağına dikkat çekerek, "Vali nereden sorumlu, kaymakam nereden sorumlu. Bunlar şu anda bilinmiyor. Hiyerarşik yönetim idari sınırlara bağlı olduğu için tüm temel yönetim yapısını etkileyecek. Bütün vali, kaymakam, muhtarların gözü bu çalışmada" dedi.

Ata Mah.Lizbon Cad.No:149 Öveçler- Çankaya/ANKARA
Teklif Al

Teklif Formu